ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ РАЙОН

КРИВОНОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

19746,Україна,Черкаська обл.,Золотоніський р-н.,с.Кривоносівка ,вул..Центральна ,70  телефон/факс 93631

 

       Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

 

 від  29 вересня   2016 року                                                                                   № 02-23/54

 

  Про визначення  відповідального

  за  проведення  перевірки .

 

 

            Відповідно до Закону України ,,Про очищення влади”, Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборони передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України ,,Про очищення влади” (далі - Порядок проведення перевірки),затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 16.10.2014

№ 563, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р "Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України ,,Про очищення влади”:

            1. Визначити секретаря Кривоносівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області Моторну Тетяну Володимирівну  відповідальним за проведення достовірності відомостей, що подаються посадовими і службовими особами Кривоносівської сільської  ради, а також особами, які претендують на зайняття відповідних посад, щодо застосування заборон, передбаченихчастинами третьою і четвертою статті 1 Закону України ,,Про очищення влади” .

            2. Секретарю Кривоносівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області Моторній Тетяні Володимирівні, до прийняття рішення про початок проведення  відповідно до Закону України ,,Про очищення влади”, затвердженим розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р забезпечити проведення перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у Кривоносівській сільській раді чи працюють на даний час посадовими особами в Кривоносівській сільській раді ( крім виборних посад ).

            3. Секретарю Кривоносівської сільської ради Моторній Т.В. створити на офіційній веб-сторінці  Кривоносівської сільської  ради підрозділ рубрики ,,Очищення влади” та забезпечити розміщення в ній інформації з питань перевірки у порядку та в строки визначеними Законом України ,,Про очищення влади” та Порядком проведення перевірки.

            4.Секретарю Кривоносівської сільської  ради підготувати в установленому порядку відповідні зміни до посадових інструкцій працівників сільської ради, які попадають  під дію Закону України ,,Про очищення влади”

            5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                                                                                       Т.І.Демчинська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИВОНОСІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 03 жовтня  2016 року                                                                                           № 02-23/55

 

        Про проведення перевірки,

        передбаченої Законом України ,,Про   

        очищення влади” 

 

Відповідно до Закону України ,,Про очищення влади”(далі - Закон), Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України ,,Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 (далі - Порядок), Плану проведення перевірок відповідно до Закону України ,,Про очищення влади”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р:

 

1.  Провести перевірку, передбачену Законом (далі - перевірка), стосовно посадових осіб Кривоносівської сільської ради  (крім виборних посад), у тому числі тих, які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках по вагітності та пологах, відпустках для догляду за дитиною та перебувають налікарняному), визначивши днем початку проведення перевірки  03 жовтня 2016 року.

 

2. Врахувати, що відповідальним за проведення перевірки , згідно з розпорядженням голови районної ради від 29 .09.2016 №02-23/54 , є  секретар Кривоносівської сільської ради– Моторна Т.В.

 

3. Секретарю Кривоносівської сільської ради Моторній Т.В.ради забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційній веб-сторінці  Кривоносівської сільської ради в день його прийняття.

 

4. Секретарю Кривоносівської сільської ради Моторній Т.В. довестице розпорядження до відома осіб, які підлягають перевірці.

 

            5. Працівникам Кривоносівської сільської ради, які підлягають перевірці у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки (03.10.2016 року), подати секретарю Кривоносівської сільської ради власноруч написану заяву про те, що до них застосовуються або не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою наведеною у  додатках 1 або 2 та копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

            - сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

            - декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, складеної за формою, що встановлена Законом України ,,Про засади запобігання і протидії корупції” (після прийняття рішення Національним агентством з питань запобігання корупції про початок роботи системи подання та оприлюднення відповідно до Закону України ,,Про запобігання корупції” декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларації подаються шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Агентством);

            - документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

 

            6. Попередити посадових осіб Кривоносівської сільської  ради, стосовно яких здійснюється перевірка, що неподання ними заяви у визначений строк або повідомлення про застосування до них заборон, визначених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України ,,Про очищення влади”, є підставою для звільнення із займаної посади.

 

            7. Протягом трьох днів після надходження заяви від посадової особи Кривоносівської сільської ради  оприлюднити на офіційній веб-сторінці  Кривоносівської сільської  ради повідомлення про початок проведення перевірки особи, копії її заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).

 

8. Секретарю Кривоносівської сільської ради  під час проведення перевірки керуватися вимогами Порядку та додатками до нього.

 

9.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Сільський голова                                                                         Т.І.Демчинська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Додаток 1

                                                                                               до розпорядження  сільського голови                                                                                                      

                                                                                               від 03.10.2016№ 02-23/55

 

                                                                                               Сільському голові с.Кривоносівка

                                                                                                Демчинській Тетяні Іванівні
                                                                                                (прізвище, ім’я та по батькові особи)

                                                                                           _________________________________

                                                                                (прізвище, ім’я та по батькові особи щодо якої проводиться перевірка)

 

 

ЗАЯВА*
про проведення перевірки, передбаченої
Законом  України “Про очищення влади”

Я,____________________________________________________________________________,

                                                            (прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.**

Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;***

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік;***

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).***

____ ___________ 20__ р.                                                                          __________      
                                                                                                                        (підпис)

_________________

*Заява пишеться особою власноручно.

**Не надається згода на оприлюднення відомостей щодо осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.

***Персональні дані обробляються, зберігаються та поширюються з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

 

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 167 від 25.03.2015}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

                                                                                                                      Додаток 2

                                                                                                 до розпорядження сільського голови                                                                                                

                                                                                                 від 03.10.2016№ 02-23/55

 

                                                                                                 Сільському голові с.Кривоносівка

                                                                                                 Демчинській Тетяні Іванівні
                                                                                                    (прізвище, ім’я та по батькові особи)

                                                                                                        

                                                                                                _______________________________

                                                                               (прізвище, ім’я та по батькові особи щодо якої проводиться перевірка)

 

 

ЗАЯВА*
про застосування заборони, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”

Я, ____________________________________________________________________________,

                                                                               (прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що   заборона,   передбачена   частиною _______________  статті 1 Закону,

     (третьою/четвертою)

застосовується щодо мене.

_________________________________________________________________________________

(зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Надаю згоду на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

 

____ ____________ 20__ р.                                                            ____________

                                                             (підпис)

__________

*Заява пишеться особою власноручно.

 

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 167 від 25.03.2015}

 

 

 

                                                                                                    

КРИВОНОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

        19746,Україна,Черкаська обл.,Золотоніський р-н.,с.Кривоносівка ,вул.Центральна,70  телефон/факс 93631                                                                                                                              

 

 

 

03.10.2016 № 02-54/02-09/270                 На №_______  від ____________

                        

                                                                     Головне територіальне управління

                                                                     юстиції в Черкаській області

                                                                   

 

                                           ПОВІДОМЛЕННЯ

              про початок проходження перевірки відповідно до

                         Закону України «Про очищення влади»

 

 

03.10.2016 року в Кривоносівській сільській раді Золотоніського району Черкаської

 

області, розпочато проведення перевірки щодо таких осіб :

 

  №

п/п

Прізвище,ім′я, по-батькові

особи

Місце роботи,посада на час застосування положення Закону України «Про очищення влади»

  1.

Кучеренко Тетяна Іванівна

Кривоносівська сільська рада

Золотоніський район

Черкаська область

Головний бухгалтер сільської ради

 

 

Сільський голова                                                            Т.І.Демчинська

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20012.jpg

 

 

                 рішення сесії сільської ради від 09.10.2019 року № 31-6/УІІ